NGẪM ĐỜI post-edit

Tác giả: Hồng Anh Viết ngày: 10.18.2016 .. Nhãn:

Làm cây phải ra quả
Cho người cho vật ăn
N
ếu không  chủ cằn nhằn
Đào g
ốc sới cả dễ

Mới hay đời dâu bể
 
V
ạn vật sống trên đời
Không thể nào chỉ chơi
Trở thành vô tích sự

Trời sinh ra mọi thứ
Đều có chức trách riêng
Muốn hay không phải siêng
Làm tròn những bổn phận
 
Có lỗi phải biết nhận
Sẽ tiến bộ rất nhiều
Người người đều mến yêu
Gia đình thêm hạnh phúc

Là người có giáo dục
Coi trọng nghĩa hiếu tình
Biết phân sử phân minh
Đâu là thiện là ác

Đừng  bao giờ nói khoác
Từ tốn lại khiêm nhường
Biết tôn trọng yêu thương
Người tuổi cao em nhỏ

Không quản ngại việc khó
Ắt sẽ thành hiền tài
Đường công danh tương lai
Rộng dài ở phía trước
<

Post a Comment

Followers

Google+ Followers

  • bài viết
  • Comments
  • lượt xem
 
Copyright 2015 honganh65.blogspot.com
GIỚI THIỆU-BẢN QUYỀN
Powered by Blogger