CÔNG BẰNG CHÂN LÝ DÂN MONG post-edit

Tác giả: Anh Nguyen Viết ngày: 10.12.2016 .. Nhãn:



 Bất tài cộng với gian tham
Làm cho nhân loại ái oan muôn đời
Tại sao ơi hỡi ông trời
Thằng này vẫn để nó ngồi trung ương


Toàn dân già trẻ coi thường
Còn lên cả sóng màn hình ti vi
Ông mau biến khỏi nhanh đi
Đất nước ô nhiễm còn gì hỡi ông


Mặt ông tôi chỉ muốn tông
Ngàn quả đấm thép vẫn không hả lòng
Công bằng chân lý dân mong
Định công định tội sạch trong môi trường


Mới mong đất nước trên đương
Văn minh giàu đẹp kỷ cương công bằng
<

2 nhận xét

October 16, 2016 at 8:56 AM Reply comment-delete

Môi trường?
chuyện dài nhiều tập... :(
===

October 18, 2016 at 3:16 PM Reply comment-delete

cảm ơn ĐVĐ

Post a Comment

Followers

Google+ Followers

  • bài viết
  • Comments
  • lượt xem
 
Copyright 2015 honganh65.blogspot.com
GIỚI THIỆU-BẢN QUYỀN
Powered by Blogger