Mình học để cho mình
Đừng mong chờ nhà nước
Không thể làm gì được
Văn dốt toán không thông

Nếu không chịu vun trồng
Lúa đâu mà gặt hái
Suốt ngày chơi  mê mải
Người hoa ra ngu đần

Óc teo đi vài phân
Kiếp sau làm trâu ngựa
Thật đáng thương những đứa
Suốt ngày chỉ dong chơi
Để phí cả một đời
Làm  người vô tích sự
Nếu vẫn còn do dự
Không chịu khó học hành

Không nghe lời khuyên dăn
Thầy cô và cha mẹ
Khỏi đi học nữa nhé
Tự lao động nuôi thân

Việc học là rất cần
Có tâm và có trí
Làm người phải suy nghĩ
Việc nào là phải làm

Không thể vì vui ham
Bỏ lỡ  việc quan trọng
Thời gian là vàng ngọc
Đời sông một lần thôi

Nhớ đừng để trễ rồi
Mới bắt đầu nuối tiệc
Thời gian trôi mải miết
Chẳng thể quay lại đâu

Rồi mới lại khóc sầu
Ai mà thương được nữa

Xin đừng còn lần lữa
Gắng học nhé em ơi


<

Post a Comment

Followers

Google+ Followers

  • bài viết
  • Comments
  • lượt xem
 
Copyright 2015 honganh65.blogspot.com
GIỚI THIỆU-BẢN QUYỀN
Powered by Blogger